W związku z rosnącą liczba zapytań w sprawie dofinansowań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą w uzyskaniu dotacji na ten cel.

💰💰💰 DOTACJE 💰💰💰

Po pierwsze, należy dowiedzieć się, czy w naszej gminie lub województwie organizowany jest program dofinansowań na tego rodzaju cele. Następnie należy wypełnić odpowiedni wniosek o dofinansowanie - wniosek można znaleźć na stronie internetowej gminu lub wfosigw.pl.
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie prawne dysponiwania naszą nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminylub województwa, od którego chcemy uzyskać dotację.
Konieczne jest także posiadanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz okazanie kopii zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.

Po złożeniu wniosku należy odczekać 30 dni. W tym czasie zostaje zawarta między inwestorem a jednostką samorządową umowa, która jest gwarancją przyznania dotacji na budowę oczyszczalni. Sama wpłata - zwrot kosztów inwestycji w postaci dotacji - następuje dopiero po zakończeniu prac i aby ją otrzymać, należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • wszelkie dokumenty potwierdzające realizację inwestycji,
  • potwierdzenie zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków,
  • kopie faktur i rachunków (wraz z oryginałami), które potwierdzą koszta poniesione podczas budowy.

Masz pytania? Chętnie pomożemy 😊
www.bioeden.eu