Kolejną naszą realizacją był montaż oczyszczalni biologiczno - chemicznej w miejscowości Żory.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnie biologiczno - chemiczne

przydomowe oczyszczalnie ścieków