1. 

"Mogę tylko polecić. Oczyszczalnia pracuje bez zarzutów, realizacja bez uwag, komunikacja- rzeczowa i sympatyczna. Kontakt i wsparcie po montażu- wzorowe."