System biologiczny wraz z separatorem tłuszczu.

Inwestycja:
Prywatne przedszkole w Jabłonnej.

- Oczyszczalnia ekoliczna 4000 L
- Oczyszczalnia biologiczna 4000 L

System biologiczny wraz z separatorem tłuszczu.