Budując naszą przydomową oczyszczalnie ścieków musimy pamiętać o zachowaniuodpowiednich odległości.

1. Granice działki odległość 2m
2. Dom mieszkalny odległość 5m
3. Studnie głębinowe odległość 30m
4. Rurociąg z wodą i gazem odległość 1,50m
5. Drzewa odległość 3m