telefon +48 531 731 112    Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wskaźnik RLM w kontekście budowy oczyszczalni ścieków

Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, musimy wziąć pod uwagę możliwości jej przerobu - to znaczy dobrać taki jej model, który będzie w stanie bez trudu przetworzyć ścieki produkowane w naszym gospodarstwie. W tym celu możemy sprawdzić RLM - czyli Równoważną Liczbę Mieszkańców, którzy będą korzystać z oczyszczalni.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a wskaźnik RLM

Wskaźnik RLM to jeden z najważniejszych parametrów projektowych. Jego zadaniem jest określenie wymiarów ładunku ścieków, która to wartość jest pomocna przy obliczeniu wymaganych rozmiarów oczyszczalni. Stosowanie tego wskaźnika pozwala nam oszacować wielokrotność ładunku biologicznego ścieków, które zostają poddane oczyszczeniu, w porównaniu ze średnią jednostkową ilością ścieków, jakie produkowane są w przeciągu doby przez statystycznego mieszkańca danego gospodarstwa. Poznawszy wartość RLM dla danego gospodarstwa domowego, możemy dobrać oczyszczalnię ścieków, która sprawdzi się optymalnie w danym systemie.

Dyrektywa Rady z dn. 21 maja 1991 r. odnośnie oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG, Dz. U. UE. L nr 135 str. 40 z ostatnimi zmianami wprowadzonymi w 2003 r. - nr 284 str. 1), czyli tak zwana„dyrektywa ściekowa”, przewiduje, że ścieki wytwarzane przez przeciętnego mieszkańca gospodarstwa w przeciągu doby obejmują ładunek biologiczny w postaci 60 g tlenu. Pamiętajmy jednak, że jest to wartość teoretyczna i może zmieniać się w zależności od rozmiarów planowanej oczyszczalni. Wpływ na powstawanie różnic może mieć np. zwiększona częstotliwość używania w gospodarstwie domowym pralek lub zmywarek, których procesy przeprowadzane są z wykorzystaniem detergentów.

Podobne skutki będzie mieć zwiększone spożycie jedzenia na terenie gospodarstwa, w którym resztki jedzenia wyrzuca się do kanalizacji, nie zaś utylizuje lub wyrzuca do śmieci. Obliczenia potencjalnego wskaźnika RLM w przypadku budowy określonej oczyszczalni ścieków mogą więc nie mieć potwierdzenia w rzeczywistym poziomie wytwarzania ładunku biologicznego.