Nasze oczyszczalnie biologiczne spełniają wszystkie rygorystyczne wymagania
unijne.

EN-12566-3+A2: 2013
EN-12566-7 2013

Rozporządzenie Ministra Środowiska.

Dz.U.Z 2014r.poz.1800