telefon +48 531 731 112    Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badanie gruntu

Celem badania gruntu jest określenie warunków wodno-gruntowych podłoża. Uzyskane informacje są niezwykle ważne dla zastosowania odpowiednich rozwiązań, dlatego przed przystąpieniem do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, wykonujemy nieodpłatny pomiar. Rzetelne usługi i profesjonalne podejście gwarantuje niezawodne, bezawaryjne i ekonomiczne korzystanie z oczyszczalni, zbiorników na szambo i deszczówkę.

Badanie geotechniczne krok po kroku

Dobór odpowiednich badań opiera się o normy:

  • PN-EN 1997 – 1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
  • PN-EN 1997 – 2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznawanie i badanie podłoża gruntowego.
  • PN-B-02479: 1990. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

Wstępna ocena podłoża pozwala wybrać z najczęściej stosowanych metod – wiercenia i sondowania, ustalić punkty oraz głębokość prac. Pobrane próbki trafiają do laboratorium, gdzie następnie uzyskuje się wyniki i tworzy dokumentację, zgodnie z którą zaproponujemy najlepsze rozwiązania dopasowane do warunków gruntu Państwa działki.

Rozpoznawanie warunków gruntowo-wodnych

Podstawą prawną zobowiązującą do przeprowadzenia badań podłoża gruntowego jest rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie dotyczy obiektów, które wymagają pozwolenia budowlanego, natomiast nie zaliczają się do nich typowe przydomowe oczyszczalnie.

Jako firma z obszerną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży, na podstawie przepisów prawnych, ustalimy tzw. kategorię geotechniczną obiektu oraz złożoność budowy geologicznej terenu. Wykorzystując uzyskane informację, wykonamy właściwy dla uzyskanych parametrów zakres badań i rodzaj wymaganej dokumentacji.

Dlaczego warto nam powierzyć ocenę warunków gruntowo-wodnych?

Głównym atutem naszej oferty jest jej kompleksowość. Chcąc zbudować oczyszczalnię ścieków, zyskują Państwo pełne wsparcie obejmujące badanie gruntu, pomoc w przygotowaniu dokumentacji, projektowanie i montaż instalacji. Zapewniamy doradztwo przy wyborze najlepszych rozwiązań.