Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne

Biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków – hybrydowe oczyszczalnie ścieków

Proponujemy Państwu oczyszczalnię biologiczno-chemiczną (BIOCH), której budowa oparta jest o wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Specjalnie opracowany projekt pozwala na bezpieczne i skuteczne oczyszczanie ścieków. Połączenie procesów biologicznych i chemicznych to rozwiązanie umożliwiające dbanie o środowisko naturalne i tym samym przestrzeganie norm i wymogów znajdujących się w rozporządzeniu ministra środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), a także norm unijnych i międzynarodowych. Przydomowe biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków to jedyne możliwe tego typu rozwiązanie w aglomeracjach powyżej 100 tysięcy mieszkańców RLM, gdzie wymogi dotyczące warunków oczyszczania są podwyższone – ze względów bezpieczeństwa wymagana jest redukcja związków azotu i fosforu (biogenów). W takich obszarach nie ma możliwości zainstalowania ekologicznej ani biologicznej oczyszczalni ścieków. Hybrydowe oczyszczalnie ścieków spełniają wszystkie rygorystyczne normy, są tanie w eksploatacji i praktycznie bezobsługowe.

Zalety oczyszczalni biologiczno-chemicznej

Zaletą oczyszczalni biologiczno-chemicznej (BIOCH) jest jej innowacyjna technologia, która opiera się na dozowaniu środka chemicznego PIX-112 (siarczan żelaza).

Dozownik jest ustawiony na zasadzie kroplówki. Jedna kropla skrapla się co 4 minuty. Krople są dozowane do komory napowietrzania. Pojemniczek o pojemności 1 litra, który jest zamontowany w oczyszczalni, wystarcza na około 1,5 miesiąca dozowania. Przy zakupie oczyszczalni biologiczno-chemicznej (BIOCH), otrzymują Państwo 5 litrów środka chemicznego PIX 112 GRATIS.

W procesie tym fosforan zostaje usunięty w ponad 95% (przy wartości liczbowej <0,5g P/m3). Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna (BIOCH) to rozszerzona wersja naszej oczyszczalni biologicznej. Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna (BIOCH) jest obecnie jedynym rozwiązaniem dla montowania oczyszczalni biologicznych w aglomeracjach powyżej 100.000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców).

Inną, nie mniej ważną zaletą połączenia procesów biologicznych i chemicznych w przydomowych oczyszczalniach hybrydowych, jest optymalne działanie hybrydowej oczyszczalni ścieków w przypadku nieregularnych dopływów nieczystości w ciągu doby. W gospodarstwach domowych większe wody zużywane są rano i wieczorem – przydomowa oczyszczalnia ścieków BIOCH doskonale radzi sobie z nierównomiernym dobowym ładunkiem zanieczyszczeń w rozliczeniu dobowym. Warunkiem tego jest dobranie właściwej pojemności zbiornika, w czym pomagają nasi specjaliści.

Biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków – prawne wymogi dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM

Konieczność takiego rozwiązania dla aglomeracji wprowadziło rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 Listopada 2014 roku (Dz.U z 2014 r. poz.1800). Dzięki instalacji naszej oczyszczalni rozwijamy proces mechanicznego i biologicznego oczyszczania nieczystości bytowych poprzez wprowadzenie do niego wysokoaktywnej substancji chemicznej (zwanej koagulantem). Jej zadaniem jest usunięcie z odpadów związków fosforanów w ponad 95%. Dlatego naszą odpowiedzią na narzucone przez Ministerstwo wymogi jest właśnie oczyszczalnia biologiczno-chemiczna (BIOCH), gdyż główną zasadą jej działania jest wytrącenie fosforanów i zamiana ich na formę nierozpuszczalną w wodzie. Strącony fosfor usuwa się ze ścieków wraz z osadem biologicznym..

Wskaźniki/Jednostki Typoszereg biologiczny oczyszczalniTyposzereg biologiczno-chemiczny oczyszczalni
wartości w ściekach oczyszczonych na wylocie efekty średnie z % wartości w ściekach oczyczczonych na wylocie efekty średnie z %
BZT5, g O2/m322,592,912,996,4
CHZTcr, g O2/m390,388,058,691,8
Zawiesina ogólna, g/m3 24,692,422,093,1
Azot ogólny, g N/m314,482,914,482,9
Fosfor ogólny, g N/m31,5486,8<0,595,8

Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków – 4 rodzaje pojemności

Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna występuje w naszej ofercie w czterech różnych pojemnościach, co pozwala na wybranie modelu wystarczającego dla potrzeb danego budynku. Nasze rozwiązania mogą obsługiwać budynki zamieszkane przez do 5, 10, 15 lub 20 osób, dzięki czemu możemy zaproponować urządzenia nie tylko dla budownictwa jednorodzinnego. Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne sprawdzają się świetnie także przy większych obiektach.

Dobranie odpowiedniej pojemności jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni biologiczno-chemicznej. Zbyt duża ilość ścieków spływająca do zbiornika nadmiernie obciąży bioreaktor, może także utrudnić efektywny przepływ hydrauliczny osadów pomiędzy komorami zbiornika. Również zbyt mały dobowy ładunek nieczystości stanowi zagrożenie dla stabilności procesów oczyszczania w sytuacji, gdy dochodzi do rzadkich, ale dużych zrzutów nieczystości.

Prezentowana oczyszczalnia biologiczno-chemiczna wiąże się z dużym komfortem użytkowania. Nie wymaga bowiem częstej ani kłopotliwej obsługi – jedynie raz na 9 miesięcy powinien zostać z niej wybrany osad, który gromadzi się w pierwszej komorze, co zapewni wydajne i sprawne działanie przydomowej oczyszczalni biologiczno-chemicznej.

Zasada działania oczyszczalni biologiczno-chemicznej

Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne to konstrukcje, gdzie w jednym zbiorniku zachodzą procesy beztlenowego (denitryfikacja) i tlenowego (nitryfikacja) oczyszczania ścieków. Zbiornik podzielony jest na cztery komory. Pierwsza z nich to komora denitryfikacji, która podzielona jest na dwie części: w pierwszej dochodzi do procesu oddzielania tłuszczów i części stałych zawartych w ściekach, z kolei w drugiej komorze zbiornika denitryfikacyjnego odbywa się proces ich oczyszczania, za pomocą koagulantu PIX-112.

Po przeprowadzaniu wstępnego oczyszczania ścieków, trafiają one do drugiej, nitryfikacyjnej komory, w którym pod wpływem bakterii tlenowych zachodzi proces oczyszczania tlenowego – wtórnego oczyszczania zanieczyszczeń. Proces oczyszczania tlenowego ścieków usprawniają specjalnie zaprojektowane elementy z tworzywa sztucznego, które sprzyjają rozwojowi flory bakteryjnej, która bierze udział w opracowywaniu osadu czynnego.

Osad czynny wraz z florą bakteryjną trafia do komory osadu wtórnego, skąd zawracana jest przez specjalną pompę membranową do pierwszej komory denitryfikacyjnej- pełni on funkcję osadnika gnilnego. Po odprowadzeniu osadu wtórnego do zbiornika denitryfikacyjnego, woda z komory osadu wtórnego odprowadzana jest do gruntu bądź studni chłonnej.

Oczyszczania biologiczno-chemiczna jest niemal bezobsługowa – wymaga jedynie opróżniania zbiornika z osadem co 9 miesięcy oraz zmieniania pojemnika z koagulantem PIX-211. Jest również rozwiązaniem, które zwraca się po okresie mniej więcej 2 lat, by w kolejnych latach generować oszczędności.

  • Komora oczyszczanie beztlenowego.
  • Komora procesem tlenowym.
  • Komora osadu wtórnego – trafia tam oczyszczona woda.
  • Sterownik i kompresor dozowanie powietrza – odpowiada za dostarczenie do oczyszczalni odpowiednich dawek tlenu.
  • System napowietrzenia złoża aktywnego – dyfuzor napowietrzający.
  • Złoże aktywne – bakterie rozmnażają się na kształtkach, które oczyszczają ścieki w procesie tlenowym.
  • System zawrotu osadu wtórnego.

Oferujemy do wyboru 4 modele oczyszczalni biologicznych:

NazwaWielkośćPrzeznaczenie
oczyszczalnie biologiczne2500 Ldla 5 użytkowników (maksymalnie)
oczyszczalnie biologiczne4000 Ldla 10 użytkowników (maksymalnie)
oczyszczalnie biologiczne6000 Ldla 15 użytkowników (maksymalnie)
oczyszczalnie biologiczne8000 Ldla 20 użytkowników (maksymalnie)

oczyszczalnia biologiczna 2500 L

oczyszczalnia biologiczna (4000 L, 6000 L, 8000 L)

Typ pojemności
[dm3]
Przepustowość
max. l/ dobę)
Maksymalna
liczba
użytkowników
Długość / wysokość
(cm)
Średnica
częći
walcowej (cm)
Srednica częći
wlot/wylot/właz
(mm)
Wysokość
od dna
wlot/wylot (cm)
BIO 2500830do 5 osób230/170130160/110/500110/100
BIO 40001330do 10 osób350/170130160/110/500110/100
BIO 60002000do 15 osób350/200160160/110/500140/130
BIO 80002660do 20 osób450/200160160/110/500140/130

Nasze oczyszczalnie biologiczno-chemiczne spełniają wszystkie rygorystyczne wymagania unijne: EN-12566-3+A2: 2013