Geodezja

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych szamb oraz dla sieci kanalizacyjnej, do której podłączenie jest kosztowne ze względu na rozproszoną zabudowę i duże odległości między budynkami. Przed przystąpieniem do budowy studni przydomowej niezbędne jest przeprowadzenie badania gruntu oraz wyznaczenie miejsca wykopu. Współpraca z zaprzyjaźnionym biurem geodezyjnym pozwala nam na przeprowadzenie kompleksowych prac i zagwarantowanie niezawodnych rozwiązań.

Usługi geodezyjne a przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zaplanowanie przydomowej oczyszczalni ścieków tak, by spełniała swoje funkcje prawidłowo, a jej montaż był zgodny z przepisami, wymaga nie tylko przeprowadzenia badań, ale również znajomości obowiązujących norm. Geodeta posiada kwalifikacje do tego, by pomóc w uniknięciu formalności, a także, jeśli do konieczne, w ich dopełnieniu. Dlatego podjęliśmy współpracę z biurem geodezyjnym, które cenione jest za rzetelne i terminowe świadczenie usług.

Oczyszczalnie ścieków muszą być dopuszczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dlatego o posiadaniu oczyszczalni warto zdecydować na etapie projektowania budynku. W innym przypadku niezbędne jest udanie się do starostwa z odpowiednim wnioskiem oraz załącznikami w postaci planu lokalizacji i dokumentacji technicznej, których przygotowaniem zajmie się geodeta.

Pomiar geodezyjny i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Decydując się na nasze usługi, otrzymują Państwo wsparcie na każdym etapie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zajmiemy się dobraniem odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków dopasowanej do powierzchni i układu działki, a także warunków gruntowych. Dokonamy również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiar geodezyjny urządzeń oczyszczalni wykonujemy jeszcze przed zasypaniem, co ułatwia i usprawnia sporządzenie mapy powykonawczej.