Jakie badania należy przeprowadzić przed budową przydomowej oczyszczalni?

Jakie badania należy przeprowadzić przed budową przydomowej oczyszczalni?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest najlepszą metodą zagospodarowania powstających nieczystości na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Budowa i eksploatacja oczyszczalni oznacza nie tylko większą dbałość o środowisko naturalne, ale również niższe koszty, a także zdecydowanie mniej czynności obsługowych niż w przypadku zdecydowania się na szczelne szambo.

Po montażu przydomowej oczyszczalni ścieków wymagane jest jedynie sporadyczne usuwanie osadu gromadzącego się w pierwszej komorze zbiornika, a także dbałość o stan filtrów oraz okresowe uzupełnianie używanych preparatów w oczyszczalniach biologiczno-chemicznych.

Decyzja o instalacji szamba oznacza konieczność monitorowania stopnia zapełnienia zbiornika i stosunkowo częste zamawianie wozu asenizacyjnego. Użytkowanie szamba wymaga również wielu formalności – choćby zbierania dokumentów poświadczających odbiór nieczystości.

Zanim zdecydujesz się na przydomową oczyszczalnię ścieków

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków jest stosunkowo prosta. Dzięki odpowiednim urządzeniom nieczystości są stopniowo oczyszczane – ze ścieków wytrąca się osad i tłuszcz, a pozostałe substancje ulegają rozkładowi w warunkach beztlenowych oraz z dostępem tlenu. Woda powstająca w wyniku wstępnego oczyszczenia może być następnie odprowadzona do gruntu lub do cieku wodnego.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy elementem oczyszczalni ma być system drenażu rozsączającego, warunkiem prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni jest właściwy stopień przepuszczalności gruntu. Do montażu oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczne jest występowanie przynajmniej 1,5-metrowej warstwy gruntu przepuszczalnego między umieszczonym w ziemi drenażem, a zwierciadłem wód podziemnych. Warto też pamiętać, że instalacja rozprowadzająca wodę powinna być umieszczona poniżej strefy przemarzania.

Choć więc podłoże musi spełniać określone wymogi, to do ustalenia jego rodzaju, a zatem i przepuszczalności nie muszą być przeprowadzane żadne dodatkowe badania. W ramach związanych z budową oczyszczalni formalności nie są one wymagane na żadnym etapie przygotowań, o ile oczyszczalnia nie będzie odprowadzała więcej niż 5 metrów sześciennych oczyszczonych ścieków na dobę. Inwestor może więc skorzystać z badań geologicznych wykonanych podczas budowy domu. Jeśli odbyła się ona przed wprowadzeniem tego obowiązku prawnego, sprawdzenie przepuszczalności można powierzyć firmie instalującej oczyszczalnie, skorzystać z usług geologa lub przeprowadzić niezbędne czynności sprawdzające we własnym zakresie.