Kiedy możemy zbudować Przydomową Oczyszczalnię Ścieków ?

Budowa Przydomowej Oczyszczalni Ścieków  jest obecnie zarówno modnym jak i  ekologicznym i bardzi ekonomicznym rozwiązaniem. Cieszy się coraz większym powodzeniem wśród inwestorów prywatnych, jak i wśród deweloperów.
Jakie warunki trzeba spełniać, by można było z takiego rozwiązania skorzystać?
Po pierwsze musimy się dowiedzieć czy nie jest na nas nałożony obowiązek przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Po drugie czy na naszej nieruchomosci przepisy ochrony i bezpieczeństwa środowiska  nie wykluczają powstanie takiej instalacji.
Po trzecie czy nasza działka pozwala nam na usytuowanie Przydomowej Oczyszczalni Ścieków w taki sposób, by znajdowała się minimum 2 m od granicy działki,  15 m od studni ( rozsączki minimum 30 m), 1 m od kabli komunikacji, 3 m od drzew, 5 m od otworów
drzwiowych,okiennych i wentylacji.
Gdy wszystkie te warunki spełniamy nie pozostaje nam nic innego jak dokonac, z naszym fachowym doradztwem, idealnego dla naszych potrzeb rozwiązania i dokonać  wyboru odpowiedniego systemu odprowadzenia ścieków.
Co bardzo ważne, rodzaj terenu,warunki gruntowe oraz poziom wód nie są dla nas  przeszkodą i nie mają wpływu na możliwość budowy Przydomowej Oczyszczalni Ścieków. Konkretne parametry na posesji są poprostu istotne przy wyborze rodzaju systemu i sposobu, w jaki zostanie  zamontowany.
Dlatego nasze motto brzmi:
” NIE SZUKAMY PROBLEMÓW, SZUKAMY ROZWIĄZAŃ „