Kiedy można zamontować przydomową oczyszczalnię?

Przydomowa oczyszczalnia a sieć kanalizacyjna

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to przede wszystkim opcja godna rozważenia w sytuacji, gdy nie istnieje możliwość podłączenia swojej nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej. W przeciwnym wypadku na właściciela nałożony jest obowiązek przyłączenia się do kanalizy, co z pewnością stanowi najwygodniejszy wariant.

…czytaj więcej