Masz szambo lub Przydomową Oczyszczalnię Ścieków? Od kwietnia rozpoczną się kontrole!!!

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz Przydomowych Oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź Przydomową Oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
Wpisy do gminnej ewidencji dokonywane są na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub Przydomowa Oczyszczalnia ścieków.
Mając na uwadze powyższe, każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź Przydomową Oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
– Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub Przydomowych Oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz osadów z Przydomowych Oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.
Przypominamy rownież iż  zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a osady ściekowe z Przydomowych Oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na rok.
Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie czystości i porządku na terenie gmin.
Mamy nadzieję,że dzieląc sie z Państwem tymi informacjami trochę pomogliśmy:)
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy dla Państwa pod numerem
 tel. 531 731 112
Zawsze można również doczytać więcej na naszej stronie www.bioeden.eu
 jest to takie nasze kompendium wiedzy  na temat Przydomowych Oczysczalni ścieków przygotowane specjalnie dla Państwa 🙂
ZAPRASZAMY jesteśmy dla Was !!!