Różnice między oczyszczalnią biologiczną a ekologiczną

Jeśli gospodarstwo domowe nie może być podłączone do zbiorczej kanalizacji, wówczas należy zadecydować, w jaki sposób będą odprowadzane nieczystości. Można korzystać z tradycyjnego szamba wymagającego regularnego wywożenia. Poczucie niezależności zapewnia zamontowanie nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków: biologicznej lub ekologicznej. Czy istnieją między nimi jakieś różnice?

 

Czym różnią się przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Wiele osób mylnie utożsamia oczyszczalnię biologiczną z ekologiczną i na odwrót. Powodem nieodróżniania tych dwóch systemów jest zapewne wiedza o tym, iż w każdym z nich wykorzystuje się działanie bakterii beztlenowych oraz tlenowych w oczyszczaniu ścieków. Jednak ich praca organizowana jest w odmienny sposób w obu typach oczyszczalni. Biologiczna oczyszczalnia mieści się w jednym zbiorniku, który został podzielony na trzy komory.Poprzez połączenie zbiornika ze wszystkimi instalacjami w domu nieczystości docierają do niego i najpierw trafiają do pierwszej komory. W niej bakterie beztlenowe inicjują procesy gnilne i rozpoczynają proces oczyszczania, z którym wiąże się też oddzielenie tłuszczy oraz zanieczyszczeń stałych od wody. Cześć płynna dostaje się do drugiej komory, gdzie bakterie tlenowe poprowadzą dalsze oczyszczanie. Ich działanie ułatwia zamontowany dyfuzor tlenu odpowiadający za systematyczne natlenianie środowiska tej komory. Oczyszczona w tym etapie woda kierowana jest do trzeciej komory, by poddać ją klarowaniu. Pozostały osad za pomocą systemu zawrotu osadu wtórnego kierowany jest do pierwszej komory, by ponownie przeszedł całą drogę oczyszczania. Uzyskana z oczyszczalni woda ma klasę drugą, nie zagraża więc środowisku naturalnemu, ale nie nadaje się do celów spożywczych. Można użyć jej do podlewania roślin albo bezpiecznie odprowadzić do cieków wodnych lub systemu drenażowego. Budowa i działanie oczyszczalni ekologicznej są zupełnie inne. Przede wszystkim składa się ona z dwóch głównych elementów. Pierwszy to zbiornik zawierający osadnik gnilny, w którym bakterie beztlenowe przeprowadzają pierwszy etap oczyszczania z wykorzystaniem procesów fermentacji. W tej fazie oddziela się też mechanicznie poprzez system zamontowanych grodzi nieczystości nierozpuszczalne i tłuszcze od płynów. W ujściu zbiornika znajdują się kształtki, na których osądzają się bakterie zagarniane przez przepływające płyny w drodze do drugiej części oczyszczalni, czyli drenażu odsączającego. Teraz rozpoczyna się drugi etap pracy oczyszczalni wykorzystujący działanie bakterii tlenowych, doprowadzających do odseparowania substancji organicznych od nieorganicznych. Przefiltrowana i wolna od szkodliwych, organicznych związków woda jako zupełnie bezpieczna odprowadzana jest do wód gruntowych.

 

Od czego zależy wybór przydomowej oczyszczalni ścieków?

Oczyszczalnia biologiczna oraz ekologiczna stanowią nowoczesne systemy pozbywania się nieczystości i odzyskiwania wody. Zarówna jedna, jak i druga są łatwe w obsłudze – wymagają co jakiś czas zasilenia preparatami bakteryjnymi wrzucanymi do toalety w domu oraz wywożenia co kilka miesięcy nagromadzonego osadu. Koszt instalacji każdej z przydomowych oczyszczalni ścieków zwraca się w ciągu kilku najbliższych lat. Jednak montowanie oczyszczalni ekologicznej nie zawsze jest możliwe we wszystkich warunkach. Nie można jej zakładać na terenach, gdzie grunt wykazują niską przepuszczalność lub stwierdza się wysoki poziom wód gruntowych. Ponadto część z drenażem odsączającym, tworzona przez system kanałów, wymaga zagospodarowania znacznej powierzchni, co uniemożliwia wprowadzenie oczyszczalni ekologicznej na mniejsze działki. Dlatego przed przystąpieniem do prac montażowych, zawsze trzeba poznać właściwości terenu, ale to prosimy zlecić naszej doświadczonej firmie.