Samodzielne montowanie oczyszczalni przydomowej – czy to dobry pomysł?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to optymalny sposób na rozwiązanie problemu ścieków. Dzięki montażowi instalacji tego typu nie trzeba ponosić kosztów związanych z opróżnianiem szamba, ani na bieżąco sprawdzać poziomu zapełnienia jego zbiornika. Eksploatacja oczyszczalni będzie więc nie tylko tańsza, ale również miej kłopotliwa niż gromadzenie nieczystości i regularne wzywanie firmy asenizacyjnej.

Wybór oczyszczalni wiąże się jednak z wyższymi kosztami całej inwestycji. Choć wykop potrzebny na montaż zbiornika jest podobny zarówno w przypadku zakupu szamba, jak i zainwestowania w oczyszczalnię ścieków to w tym drugim przypadku trzeba pamiętać również o konieczności ułożenia drenażu rozsączającego. Wiele osób potencjalnie zainteresowanych wyborem oczyszczalni przydomowej zastanawia się nad ograniczeniem kosztów przez samodzielne wykonanie wszystkich prac. Sprawdźmy, czy jest to dobry pomysł.

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków we własnym zakresie

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków oznacza konieczność wykonania wykopu pod zbiornik, przyłącza oraz drenaż rozsączający, a także podłączenia wszystkich części składowych. Warto pamiętać, że obowiązujące regulacje dość ściśle określają możliwe usytuowanie wszystkich potrzebnych elementów.

W przypadku montażu zbiornika trzeba pamiętać, że osadnik gnilny nie może być umieszczony bliżej niż 5 metrów od okien i drzwi budynku mieszkalnego, chyba, że zostanie zamontowana instalacja wyprowadzająca odpowietrzenie na przynajmniej 0,6 metra powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. Zbiornik nie może się też znaleźć bliżej niż 2 metry od drogi lub granicy działki. Powinna być również zachowana odległość 15 metrów od studni, z której czerpana jest woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Istnieją również reguły określające dopuszczalną lokalizację drenażu rozsączającego. Musi się on znaleźć przynajmniej 30 metrów od studni z wodą pitną, a także co najmniej 2 metry od granicy działki. Warto też pamiętać o tym, że drenaż należy umieścić poniżej strefy przemarzania i co najmniej 1,5 metra od zwierciadła wód gruntowych.

Wymogi dotyczące odległości odnoszą się również do instalacji umieszczonych na działkach sąsiadujących z tą, na której ma być umieszczona oczyszczalnia.

Rozważając samodzielny montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, trzeba dodatkowo wziąć pod uwagę, że wszystkie błędy wykonawcze związane z doborem długości i usytuowania drenażu, a także z jego właściwym ułożeniem, np. zachowaniem spadku, czy właściwym zabezpieczeniem kruszywem przed zanieczyszczeniem ziemią czy innymi substancjami mogą skutkować jego nieprawidłowym działaniem.

Nie wszyscy producenci przydomowych oczyszczalni ścieków udzielają również gwarancji w sytuacji, gdy system nie został zamontowany przez wyspecjalizowaną firmę. Jeśli więc taki warunek znajduje się w umowie lub na karcie gwarancyjnej przy samodzielnej instalacji trzeba się liczyć z utratą uprawnień gwarancyjnych.