Co z tymi nieczystościami ?

Mamy Przydomową Oczyszczalnię ścieków – super!

Tylko teraz rodzi się pytanie co dalej?
Czy wybieramy z niej nieczystości? Kiedy należy to robić? Jak często?
Przecież będą w niej, oprócz ścieków, które doskonale oczyści nam nasza Oczyszczalnia we współpracy z bakteriami, inne nieczystości takie jak włosy, tłuszcze. Czyli coś, co się nie rozpuści. Nasuwa się sporo pytań. Prawda ?
Spieszymy z odpowiedzią.

Co ile należy wywozić nieczystości?

Nie można ukrywać, że jednoznaczna odpowiedź na to pytanie w zasadzie nie istnieje, ponieważ na częstotliwość wywózki nieczystości wpływ ma wiele czynników. Są nimi między innymi wielkość naszego zbiornika — każdy zbiornik posiada inną pojemność, przez co będzie wypełniał się w różnym czasie.
Należy jednak pamiętać, że o wiele większy zbiornik nie znaczy o wiele rzadszego wywozu nieczystości płynnych.

Z czym wiąże się zbyt długie niewywożenie nieczystości?

Zbyt długie przetrzymywanie nieczystości płynnych wiąże się z wieloma negatywami.
Oczywistym wydaje się być nieprzyjemny zapach, który można zniwelować, tak niewielu z nas nie myśli o tym, jak wiele niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji obecnych jest w płynnych zanieczyszczeniach.
Również mało kto wie, że nie dbając o regularny wywóz nieczystości narażamy, naszą oczyszczalnię na awarię. A stare polskie przysłowie głosi, że jak dbamy tak, mamy.

Co z nieczystościami z szamb?

Tu temat jest poważniejszy. Prawo przewiduje kary za zwlekanie z wywozem nieczystości dla posiadaczy szamb ze względu na bezpieczeństwo, jakie się z tym wiąże. Za nieposiadanie umowy z firmą wywozową lub brak posiadania rachunków za usługę obowiązuje kara 500 zł grzywny, natomiast w przypadku przekazania sprawy do Sądu Rejonowego i powtarzającej się sytuacji, możemy zapłacić nawet do 5 tysięcy złotych.

Dlatego właśnie warto już teraz zastanowić się nad zainwestowaniem w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Stosowanie biopreparatów.

Oprócz regularnego wywozu nieczystości należy pamiętać również o stosowaniu biopreparatów, które w międzyczasie zapewnią nam bezpieczniejsze przechowywanie odpadów oraz nieco mniej uciążliwy zapach. Nie powinny one jednak kompletnie zastąpić nam wszystkich kluczowych działań.

Reasumując.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
531 731 112

Jesteśmy dla Was i służymy naszą wiedzą i doświadczeniem.