Jaki Vat przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Coraz częściej zadajecie Państwo takie pytanie. Dlaczego jest to stawka 23% A nie 8%.

Spieszymy z odpowiedzią i zachęcamy do lektury ciekawego artykułu na ten temat.

Oczywiście jeżeli będą mieli Państwo jeszcze jakieś wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji.

531 731 112 / www.bioeden.eu

 

Montaż i dostawa przydomowej oczyszczalni ścieków

Występując z wnioskiem o wydanie WIS, podatnik wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie usług budowlanych i chciałby rozpocząć świadczenie usług w zakresie montażu oczyszczalni ścieków do domków jednorodzinnych. Takie oczyszczalnie nie mogą być montowane w bryle budynku, tylko w odpowiedniej odległości od budynku. Taka oczyszczalnia jest podłączona do budynku jednorodzinnego. Usługa polega na montażu przydomowej oczyszczalni lub też na zakupie i montażu oczyszczalni.

Jak podkreślił Dyrektor KIS, świadczenie złożone (kompleksowe) ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności wykonywanych na rzecz jednego nabywcy, dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy, wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane świadczenia. W przypadku świadczeń kompleksowych o tym, czy świadczenie jest dostawą towarów czy usługą, powinien przesądzić element, który w ramach całego świadczenia ma charakter dominujący. Jeżeli elementem dominującym będzie dostawa towaru, natomiast pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów. Natomiast w przypadku gdy istotątransakcji będzie usługa, to mimo że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie świadczeniem głównym jest montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, a wszystkie czynności wykonywane przez podatnika (zakup oczyszczalni) stanowią element pomocniczy względem świadczenia głównego i służą należytemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Ponadto organ wskazał, że Sekcja F PKWiU zawiera „Obiekty budowlane i roboty budowlane”. Sekcja ta obejmuje:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej oraz wodnej,
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym,
 • opracowywanie kosztorysów stanowiących integralną część robót budowlanych,
 • realizację projektów budowlanych do sprzedaży.

  W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 42 „Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej”. Dział ten obejmuje:

 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty sportowe itp.,
 • realizację projektów inżynierskich.

  Uwzględniając powyższe, organ uznał, że usługa, którą podatnik wykonuje, spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem 42 „Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej
  i wodnej”. Usługa ta nie została wymieniona jako usługa, dla której ustawodawca przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem podlega ona opodatkowaniu 23% VAT.

  (Wiążąca Informacja Stawkowa Dyrektora KIS z dnia 3 września 2021 r., nr 0112- KDSL2-1.440.136.2021.3.MK)

źródło: https://gazetapodatkowa.gofin.pl/artykul-archiwum/spis/0/dodatek/215397/montaz-i-dostawa-przy